สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ตามวิถี New Normal

อนุรักษ์เทียนพรรษา

มุทิตาหลวงปู่มั่น

3 - 7 กรกฎาคม 2563

ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี